2023

:: 2017 :: 2018 :: 2019 :: 2020 :: 2021 :: 2022 :: 2023 ::

Nytt år. Nye muligheter. Feirer brygg nr 100. 38 har gledet meg ekstra mye. Ti har dødd i barsel, fem til etter flasking. De siste 47 gitt varierende grad av glede.

:: Braggot 16 ::
x %. Råøl med honning. Malt: Maris otter og Cara bohemian. Humle: Summit 15,1 AA. 350g røsslynghonning på 4,5 liter vørter.
OG x, FG x
——
Konse på siling og klarning, og forsiktig med karbonering.

:: 2017 :: 2018 :: 2019 :: 2020 :: 2021 :: 2022 :: 2023 ::